Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 26, 2013
Image Size
965 KB
Resolution
1025×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
292
Favourites
27 (who?)
Comments
34
×
Pack gift HPBD to LeePu by LPuKirino Pack gift HPBD to LeePu by LPuKirino
• Only for chutchi54
HPBD em nhé <3 snvv~ 1t mới đầy hp <3
Quà s' có vầy thôi...lâu không đụng ps nó vậy á :< không đẹp nhưng mong em thích ^^
Yêu em <3 thích thì pm s' lấy PSD nhé :v
Link lẻ: imgur.com/a/DXZFn

• Credit:
- Render: classicluv - IrethStyle - mhSasa
- Res: some DA and some in PSD SickyJinny
- PSD Coloring: SickyJinny
P/s: chữ gift trên art viết lộn cmnr ._.

• BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÔI and chutchi54
KHÔNG ĐẠO KHÔNG SHARE KHÔNG COPY =]]
Add a Comment:
 
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
cái ó cuc hơi rọi, like cá dưới hơn =]]
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
uniley bị lỗi @@
"cái #1 bố cục hơi rời rạc,like cái dưới hơn"
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
tks gái =]]
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Oct 26, 2013  Student
bố e des bị đẹp :3 =]]]]
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
đẹp cm giề ._.
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
đẹp mà :v *chumôi*
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
*vả* chu~ =]]
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
*ômmặt* ba quánh con à *rưngrưng*
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
vả yêu :v
Reply
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
hí hí =]]
Reply
Add a Comment: