Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 3, 2013
Image Size
1.8 MB
Resolution
1100×1550
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
303
Favourites
22 (who?)
Comments
27
×
Pack Gift - HPBD to Kaylee and Dolly by LPuKirino Pack Gift - HPBD to Kaylee and Dolly by LPuKirino
Cả buổi trưa + chiều của mình =]] lần đầu làm kiểu này nà :v
• Cover 1+2 only for :iconkayleetihun:

• Cover 3+4 only for :iconleedolly:
Trình s' tới đây thôi à T^T
Không đẹp nhưng mong 2 em thích <3
Sn vui vẻ nhé <3
Link lẻ: imgur.com/a/kKKkk
___________________________________________

Render: :iconsickyjinny: and bạn nào đó quên tên
All còn lại by me =]]
KHÔNG SHARE GÌ HẾT TRỪ NGƯỜI QUEN NÀ =]]
Love your Fav & Cmt <3
Add a Comment:
 
:iconleedolly:
LeeDolly Featured By Owner Sep 6, 2013
Kết quá trời luông s' ơi <3 em cảm ơn s' ạ <333
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Sep 7, 2013  Student
em thích là đc <3
Reply
:iconleedolly:
LeeDolly Featured By Owner Sep 7, 2013
:D
Reply
:iconkencrazy:
KenCrazy Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Digital Artist
oimeoi :( đẹp vl~ kết cái 1
đẹp như vậy mà tự ti hoài hà :3
ko nên ko nên :vvv
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Sep 4, 2013  Student
tks người nạ <3
Reply
:iconsellytrangdao:
SellyTrangDao Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
fav cho ss =)
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Sep 4, 2013  Student
tks cưng <3
Reply
:iconsellytrangdao:
SellyTrangDao Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
=]] ko co chi 
Reply
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Sep 3, 2013
mèn đét ơi,đẹp dư thế lày mà cứ tự ti hoài là sao s'' No, I disagree!  ko nên ko nên =) thanks s'' nhiều nga~~~~~~~~~~~~~~~ *gửi t(r)im* 
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Sep 3, 2013  Student
em thích là đc rồi <3
Reply
Add a Comment: