Shop Mobile More Submit  Join Login
[Graphic] Hopeless by LPuKirino [Graphic] Hopeless by LPuKirino
The second graphic :v
Vẫn xấu như lần đầu tiên T^T
• Render: :icontheniceparadise:
Add a Comment:
 
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
Idol của em ơi T^T
em bị sặc rồiiiiii
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 7, 2013  Student
sao em lại sặc T^T
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 9, 2013  Student Interface Designer
đẹp.....
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 9, 2013  Student
đẹp gì cơ chứ ><
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
very prettyyyy ><
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 10, 2013  Student
the second...vẫn chả có kinh nghiệm ><
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 11, 2013  Student Interface Designer
cái này em chả rành vụ kinh nghiệm
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 11, 2013  Student
dân newbie như s' trình tới đây thoi T.T
Reply
(1 Reply)
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
tt bụi dính mặt sò nhìn kì quớ
còn lại thì đợp *chấm nước mũi* T^T
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
sao chấm nước mũi ấy ._.
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
GATO quá chảy nước mắt chấm nước mũi .___.
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
gato gì chứ T^T
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
đệp mờ,mấy art khác trong gallery của m t k GATO chứ cái này thì có T^T
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
uầy có cái nào đẹp đâu cả cái này cũng thế :<
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
:love:
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
sao :v
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
đợp ♥
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 6, 2013  Student
tks :v
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
= ) :v
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 6, 2013
Image Size
527 KB
Resolution
500×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
400
Favourites
19 (who?)
Comments
21
×