Shop Mobile More Submit  Join Login
13111 request by Emily babe by LPuKirino 13111 request by Emily babe by LPuKirino
[TR] req by Emilybbz 
Định làm 8 cơ mà vì bí ý quá T^T sr chồng T^T
• Render: SickyJinny *toàn dùng của đũy Jịn =]]*
• Res and coloring: me
Add a Comment:
 
:iconyul3006:
yul3006 Featured By Owner Nov 6, 2013  Student
Đẹp thích cái tấm thứ 2 bên tay phải đẹp m ^__^
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 7, 2013  Student
tks m <33
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Interface Designer
cái đầu tiên bên phải đẹp thế ;a; 
cám ơn em yêu <3
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 2, 2013  Student
<333
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Nov 1, 2013  Student Interface Designer
hợ, đợp .____.
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 1, 2013  Student
2 tiếng của ta đó ._.
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Nov 1, 2013  Student Interface Designer
cái cuối cùng, text đó m tự viết à ? .____.
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 1, 2013  Student
texture đó người ._.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 1, 2013
Image Size
302 KB
Resolution
500×414
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
650
Favourites
38 (who?)
Comments
8
×