Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Member Jelwery Fox20/South Korea Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 127 Deviations 4,512 Comments 13,163 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

deviantID

LPuKirino's Profile Picture
LPuKirino
Jelwery Fox
Artist | Student
South Korea
Juyeon. 1994/04/28. Taurus and April girl.

Contact me:
○ Facebook: www.facebook.com/hunhan.double.h
○ Instagram: instagram.com/climaxsunflower_94

Activity


[140417] rainbow April girl by LPuKirino
[140417] rainbow April girl
Lâu lâu mới làm được một art tử tế /v-sign/
Tháng 4 này sn Jessica cũng là tháng sn mình ~ mong mọi thứ đều tốt đẹp :')
#MyBirthday #JessicaBirthday 

+ credits
render by Sellscarol babyjung2 suetics sarielk pikudesign 
coloring by Hanjiyoung

TAKE OUT WITH FULL CREDIT.
Belong to :iconlpukirino: 
Loading...
[EXO Quotes] OT10 by LPuKirino
[EXO Quotes] OT10

Chúng tôi hứa.
Rằng, tất cả tình yêu đã nhận được, chúng tôi sẽ dành lại hết cho các bạn, không giữ lại gì.
Rằng, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều niềm vui.
www.facebook.com/PLANETICEXOqu…

TKAE OUT WITH FULL CREDIT.

Loading...

AdCast - Ads from the Community

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconryniexiao:
RynieXiao Featured By Owner Feb 17, 2015  Student Interface Designer
L.quen ạ~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Feb 17, 2015  Student
LPu aka Linh 94er :3
Reply
:iconryniexiao:
RynieXiao Featured By Owner Feb 17, 2015  Student Interface Designer
Rynie g2k1 ạ . ss-e ?
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Feb 17, 2015  Student
anh-em đuy :3
Reply
(1 Reply)
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 7, 2015  Student Interface Designer
Thăm ss <3
Mấy art mới đẹp lắm a ~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jan 8, 2015  Student
c'ơn em ♥ s' đang tụt dần chứ lên gì đâu em TvT
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Dec 27, 2014  Student Interface Designer
helloooo anhhhh~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Dec 28, 2014  Student
chào em :3
Reply
:iconwindysmileup:
WindySmileUp Featured By Owner Oct 11, 2014
wat back <3
Reply
:iconchanhday:
ChanhDay Featured By Owner Sep 2, 2014  Student Artist
watch back pls ^^
Reply
Add a Comment: