Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist JJung28421/South Korea Groups :iconyg-winner: YG-WINNER
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 132 Deviations 4,640 Comments 16,323 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

deviantID

LPuKirino's Profile Picture
LPuKirino
JJung284
Artist | Student
South Korea
Born in 1994.

Contact me:
○ Tumblr: flawless284.tumblr.com/
○ Facebook: facebook.com/hunhan.double.h
○ Instagram: instagram.com/primrose.lalis

Chỉ là vừa lập em Tumblr, chủ yếu mình để graphic cho dễ tìm ấy mà ~~ follow nhe ♥

Link tumblr

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconehehtheonly:
ehehtheonly Featured By Owner Nov 19, 2015  New Deviant
trĩ
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 19, 2015  Student
không trĩ bằng cưng ~
Reply
:iconlinhchinie:
linhchinie Featured By Owner Oct 31, 2015  Student Digital Artist
trào chế :v ~~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 2, 2015  Student
trào cưng =))
Reply
:iconlinhchinie:
linhchinie Featured By Owner Nov 3, 2015  Student Digital Artist
BTS -  Jungkook Emoticon BTS - Rapmonster Emoticon [Bangtan Boys] [BTS] JHope 
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 10, 2015  Student
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Aug 18, 2015
hi Linh idol
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 18, 2015  Student
hi Tina dú lép
Reply
:iconcachuangox23:
cachuangox23 Featured By Owner Jul 31, 2015
Bạn ơi. Bạn có thể giúp mình des một bìa sách được không? Mình viết truyện mà hiện tại vẫn chưa có bìa chính thức. ^^ Bạn des đẹp lắm. Nếu có thể bạn des giúp mình nha! Cảm ơn bạn ~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 1, 2015  Student
Mình không biết des bìa sách bạn ơi :( vs cả mình ít tgian lắm bạn vì mình năm cuối đại học rồi ^^
Reply
Add a Comment: