Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist JJung21/South Korea Groups :iconyg-winner: YG-WINNER
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 128 Deviations 4,623 Comments 14,980 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

deviantID

LPuKirino's Profile Picture
LPuKirino
JJung
Artist | Student
South Korea
1994/04/28. Taurus and April girl.

Contact me:
○ Tumblr: flawless284.tumblr.com/
○ Facebook: facebook.com/hunhan.double.h
○ Instagram: instagram.com/storyofus94

Chỉ là vừa lập em Tumblr, chủ yếu mình để graphic cho dễ tìm ấy mà ~~ follow nhe ♥

Link tumblr

Activity


[150930] HPBD Trang by LPuKirino
[150930] HPBD Trang
render; :iconmrmatsumoto:
resouces; all in my fav.
THANKS ALL ♥
Loading...
[August] Maknae-line by LPuKirino
[August] Maknae-line
Mấy art này là mấy art mị thấy đẹp khi làm cho mấy page thôi :v
Chưa bao giờ thử mấy style này, sẵn down đc res nên thử luôn ~~
Cái đầu là psd của anh Keinjo :3

=> BTS Cover Land + VKook Quotes + Jungkook Quote Covers @ Facebook

All in my fav ♥
Loading...
Taehyung by LPuKirino
Taehyung
Kim Taehyung ♥
Photo taken by LUV STRUCK.
Loading...
Jiyeon by LPuKirino
Jiyeon
- render; rankagome52 
- res; Loo-Luyi 

TAKE OUT WITH FULL CREDIT.
DO NOT CUT THE CREDIT.
Loading...

Chỉ là vừa lập em Tumblr, chủ yếu mình để graphic cho dễ tìm ấy mà ~~ follow nhe ♥

Link tumblr

AdCast - Ads from the Community

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Aug 18, 2015
hi Linh idol
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 18, 2015  Student
hi Tina dú lép
Reply
:iconcachuangox23:
cachuangox23 Featured By Owner Jul 31, 2015
Bạn ơi. Bạn có thể giúp mình des một bìa sách được không? Mình viết truyện mà hiện tại vẫn chưa có bìa chính thức. ^^ Bạn des đẹp lắm. Nếu có thể bạn des giúp mình nha! Cảm ơn bạn ~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 1, 2015  Student
Mình không biết des bìa sách bạn ơi :( vs cả mình ít tgian lắm bạn vì mình năm cuối đại học rồi ^^
Reply
:icony-naspongson:
y-naspongson Featured By Owner Jul 25, 2015  Student
gâu gâu
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jul 25, 2015  Student
(⊙o⊙)?
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Jul 13, 2015  Hobbyist Interface Designer
I am so happy that you used my icon :love: :happybounce:
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jul 13, 2015  Student
I like your icon so much, it so beautiful :3
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Jul 14, 2015  Hobbyist Interface Designer
Thank you :heart: 
Reply
:iconkimgengpu:
KimGengPu Featured By Owner May 20, 2015
ahhaha, nhớ ta k Grr. Grr. 
Reply
Add a Comment: