Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Butterfly21/South Korea Groups :iconyg-winner: YG-WINNER
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 131 Deviations 4,632 Comments 15,569 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

deviantID

LPuKirino's Profile Picture
LPuKirino
Butterfly
Artist | Student
South Korea
1994/04/28. Taurus and April girl.

Contact me:
○ Tumblr: flawless284.tumblr.com/
○ Facebook: facebook.com/hunhan.double.h
○ Instagram: instagram.com/paralight94

Chỉ là vừa lập em Tumblr, chủ yếu mình để graphic cho dễ tìm ấy mà ~~ follow nhe ♥

Link tumblr

Activity


[September] VKook + Green by LPuKirino
[September] VKook + Green
=> VKook Quotes + Jungkook Quote Covers @ Facebook

Credit all in my fav ♥
Loading...
[August] Maknae-line by LPuKirino
[August] Maknae-line
Mấy art này là mấy art mị thấy đẹp khi làm cho mấy page thôi :v
Chưa bao giờ thử mấy style này, sẵn down đc res nên thử luôn ~~
Cái đầu là psd của anh Keinjo :3

=> BTS Cover Land + VKook Quotes + Jungkook Quote Covers @ Facebook

All in my fav ♥
Loading...

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconehehtheonly:
ehehtheonly Featured By Owner Nov 19, 2015  New Deviant
trĩ
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 19, 2015  Student
không trĩ bằng cưng ~
Reply
:iconlinhchinie:
linhchinie Featured By Owner Oct 31, 2015  Student Digital Artist
trào chế :v ~~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 2, 2015  Student
trào cưng =))
Reply
:iconlinhchinie:
linhchinie Featured By Owner Nov 3, 2015  Student Digital Artist
BTS -  Jungkook Emoticon BTS - Rapmonster Emoticon [Bangtan Boys] [BTS] JHope 
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 10, 2015  Student
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Aug 18, 2015
hi Linh idol
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 18, 2015  Student
hi Tina dú lép
Reply
:iconcachuangox23:
cachuangox23 Featured By Owner Jul 31, 2015
Bạn ơi. Bạn có thể giúp mình des một bìa sách được không? Mình viết truyện mà hiện tại vẫn chưa có bìa chính thức. ^^ Bạn des đẹp lắm. Nếu có thể bạn des giúp mình nha! Cảm ơn bạn ~
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 1, 2015  Student
Mình không biết des bìa sách bạn ơi :( vs cả mình ít tgian lắm bạn vì mình năm cuối đại học rồi ^^
Reply
Add a Comment: